20/6/08

Δράσεις Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης
Thrace Amateur Astronomy Club (T.A.A.C.)
Year of founding: 2004
Base: Αlexandroupolis
Address: 5 Ioanni Betsou Str, 68100, Αlexandroupolis


Web: http://www.astrothraki.grΣύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης
Έτος ίδρυσης : 2004
Έδρα : Ιωάννη Μπέτσου 5, 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6949416538
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : amanatidis.seath(attt)gmail(doooot)com
http://www.astrothraki.gr